Boligsocial leder Henning Winthers åbningstale til Stormøde 2 om fremtidens Gellerup, lørdag 27. februar 2016 i Globus1, Gellerupparken:

Kære alle

Den 28. november 2015 mødtes frivillige, beboere og ansatte i Gellerup første gang i disse lokaler for at skabe den kommende sociale helhedsplan sammen. Dengang sagde jeg, at vi skulle ud på en rejse sammen. Dette stormøde i dag er ikke endestationen for helhedsplanen, men det er det sidste stop, hvor I kan nå at komme med input til den i fællesskab.

Det vigtige i dag er samtalen. Vi har alle værdifuld viden om at bo, arbejde og lave aktiviteter her. Vi kan alle berige hinanden med vores viden. Det er her, I alle kommer med jeres bedste idéer og lytter og hjælper andre til at gøre deres idéer endnu bedre. Målet er, at vi alle gør det bedre for Gellerup.

Næste helhedsplan: 2018 – 21
Helhedsplanen skal køre i perioden 2018-21. De overordnede rammer for helhedsplanen kommer fra folketingets boligforlig. Det nævner fire temaer, som vi kan arbejde inden for:

•    Tryghed og trivsel
•    Uddannelse og beskæftigelse
•    Kriminalpræventive indsatser
•    Forældreansvar og forebyggelse

På første stormøde i november blev der stillet hele 21 forslag inden for temaerne. Siden første stormøde har de folk, som stillede forslagene – vi kalder dem tovholderne – arbejdet videre med forslagene på to høstmøder, hvor de sammen har kunnet forfine idéerne. Det er blevet kogt ind til i alt ni virkelig gode forslag.

Ni forslag til diskussion – kom og gør dem endnu bedre
I dag præsenterer tovholderne de ni forslag for jer og inviterer jer til at være med til at gøre dem endnu bedre – måske splitter vi forslagene op i flere grupper og arbejder med dele af forslagene, hvis det giver mening. Herefter har tovholderne gjort deres bedste for at sikre, at deres forslag er blevet kvalificeret mest muligt, og så får tovholderne omsider fri.

Når vi skal søge midler hos LBF, kigger de på to ting: mål og aktiviteter. Med andre ord: hvad vil vi nå i perioden 2018-21, og hvordan vil vi nå det? For LBF er det ikke vigtigt, hvor vi gør det. Derfor vil jeg bede jer fokusere på målene – hvad vil I gøre for en bestemt målgruppe – og på aktiviteterne – hvordan vil I have, at vi skal gøre det? Det handler ikke om bygningerne, men om hvad vi putter i dem.

Når al tilgængelig viden er kommet i spil i forslagene, vil vi lave en temperatur-måling. Vi vil bede jer give opbakning til de forslag, I synes er vigtigst for området. Det er et vigtigt input til det, vi skal prioritere i den fortsatte proces med beboerdemokrati, kommune og Landsbyggefond.

For at give opbakning er det vigtigt, at man har deltaget i dialogen i løbet af dagen – ellers kan man reelt ikke tage stilling til, hvad det går ud på. Vi uddeler derfor mærkater i løbet af mødet til de folk, der er til stede på det tidspunkt. Der vil ikke være flere mærkater, når vi kommer til temperaturmålingen.

…Og vi skal videre
Efter mødet i dag skal jeres tanker og idéer videre. Det boligsociale sekretariat vil opsummere indsatser og roller og få aftaler på plads med samarbejdspartnerne i området, så vi i fællesskab kan løfte opgaven.
Samarbejdsaftalerne skrives sammen til en prækvalifikation. Det er et dokument på fem sider, som fortæller, hvordan vi vil bidrage til at løse udfordringerne i området i den næste projektperiode.

Prækvalifikationen skal gennem afdelingsbestyrelserne og direktionen i BB, Aarhus Kommune og Landsbyggefonden for at blive godkendt. Det sker i løbet af efteråret 2016. Når prækvalifikationen er godkendt, får vi et rammebeløb, vi kan arbejde inden for.

Herefter laves samarbejdsaftalerne færdige, og der laves en samlet aftale mellem Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune og Landsbyggefonden – og dermed er helhedsplanen klar til start ved begyndelsen af 2018.

Nu vil jeg overlade ordet til Toke, som vil forklare processen i detaljer, hvorefter tovholderne præsenterer deres forslag, som vi sammen skal arbejde videre med resten af dagen.

Rigtig god dag alle sammen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.