Efter en lækker frokost er Stormøde 2 om Gellerup og Toveshøjs fremtid nu i gang i Globus1. Ni idéer, som udspringer af samtalerne fra det første stormøde i efteråret, skal i dag gøres endnu mere konkrete, så de kan præsenteres for Aarhus Kommune og Landsbyggefonden, der i sidste ende skal være med til at betale sammen med os selv – beboerne – for de forandringer, forbedringer og styrkede indsatser, vi gerne vil have i området.

Og som skal være med til at sikre, at den positive udvikling, vi har set de senere år – faldende kriminalitet, højere tryghed og meget andet – fortsætter også de næste mange år.

”Vi er nået langt – men skal endnu længere”
Direktør i Brabrand Boligforening, Kjeld Laursen, åbnede dagens program med en kort velkomsttale:

”Der er kommet mange positive tal på bordet siden sidst – men vi er ikke i mål endnu. Jeg kan ikke love at alle får deres ønsker opfyldt, når de går herfra i dag – men alle bliver hørt og inddraget,” lød det blandt andet fra direktøren.
Han nævnte, at han oplever en stærk fælles interesse mellem beboere, boligforening og kommune om at skabe de gode løsninger.
Sidste stop for input
Boligsocial leder Henning Winther havde også et par ord med på vejen til de ca. 120 beboere og professionelle aktører, der var mødt op ved mødets start:

”Da vi mødtes til stormøde i efteråret sagde jeg, at det var begyndelsen på en lang, fælles rejse. Lige nu er det sidste stop for input fra vores og beboernes side, men ikke enden på rejsen. I dag skal vi berige hinanden med viden. Alle kan gøre alle klogere, hvis bare vi tør tale og lytte til hinanden. Målet er at alt bliver bedre for Gellerup og vores fælles fremtid herude,” fortalte Henning Winther.

Du kan læse hele Henning Winthers åbningstale her.

De ni projekter
Her kan du se de ni projekter og idéer, der skal arbejdes med på dagens stormøde. Alle deltagerne fordeler sig og går ud i de grupper, hvor de mener, at de bedst kan bidrage til at gøre visionerne til virkelighed:

– Foreningernes Hus 2.0: Søge penge til demokrati og husleje. Videreudvikling med fokus på samarbejde på tværs af køn, alder og nationalitet. Undestøtte beboerdemokratiet. ”Vi har brug for tryghed og trygge rammer”.
– Sundhedshaver / terapihaver: Nedbringe stress, understøtte familier, der er ramt af PTSD. Og samtidig bringe svage ledige tættere på beskæftigelse.
– Bedre image for Gellerup: Ændre frygt, fordomme og dårlig omtale til et positivt image, der skaber stolthed. Forebygge kriminalitet. Oprette imagebureau, events, kampagner. Samarbejde med netværk af meningsdannere i hele Danmark.
– Demokratiforståelse: Få flere til at tage del i samfundet. Større kendskab til love og regler. Samarbejde med skoler, skabe en aftenskole med foredrag om samfund og demokrati.

– Forældreforum: Støtte forældre i at give deres børn et godt børneliv. Forældrenetværk og forældrekurser. Har du overskud til dit barn? Lokaler på Tovshøjskolen.

– Kontaktstedet 2.0: Genopfinde et sted for vores mest sårbare unge

– Udviklings- og afklaringsforløb for unge: Hjælpe flere unge i uddannelse. Forældreinddragelse. Styrke forældrenes viden om uddannelse.

– Vækst – og beskæftigelseshus: Opstart af virksomheder.

– Informations – og vejledningscenter: Tage beboernes daglige problemer i opløbet. Beboerrådgivning på modersmål og uden for normal åbningstid. Hjælp fra beboer til beboer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.