Er du kontanthjælpsmodtager og samtidig får boligstøtte eller særlig støtte? Så skal du læse med her. Og skynde dig at finde ud af, om jobreformen rammer dig – og hvor meget du mister.

1. oktober vil mange modtagere af kontanthjælp få mindre at leve for, og der er en risiko for, at de ikke har råd til huslejen. For opfylder du ikke visse betingelser, så risikerer du at miste boligstøtten, og derved vil den reelle husleje blive højere.

Det kan desværre blive alvorligt for dig og din familie, hvis det rammer dig. Din sagsbehandler på kommunen kan vejlede dig om, hvordan du er stillet.
Kommunen har desuden et team af jobkonsulenter til at hjælpe personer af anden etnisk herkomst i arbejde. Det boligsociale Sekretariat har inviteret to af dem, Sara Kappel Coslovi og Tara Macgill Hansen til at orientere om jobreformen.
113 timers arbejde før oktober
Den bedste vej at undgå at blive ramt er at få et arbejde. Det er ikke let, men det er regeringens krav. Inden 1. oktober i år skal du have haft mindst 113 timers lønnet arbejde for IKKE at blive ramt. Og efter denne dato skal du hvert år have haft mindst 225 timers arbejde. Arbejde med løntilskud gælder ikke – det skal være helt almindeligt lønarbejde.

Kommunen skal ikke varsle denne regel – men i praksis vil sagsbehandlerne nok oplyse om dette alligevel. Så det er klogt at tage fat i din sagsbehandler nu, hvis du er i tvivl. Senest 1. juli får kontanthjælpsmodtagere et brev fra kommunen.

Om det er seks ugers fuldtidsarbejde på et år eller måske 6,5 timer om ugen i et år, det er ikke vigtigt – bare du når op på de 225 timers arbejde.

Hver sjette rammes
Når du ikke disse timer, kan du blive ramt økonomisk ud fra betingelserne i 225 timers reglen. Her trækkes i kontanthjælpen.

I Gellerup er mange beboere på kontanthjælp, og mange får boligstøtte og andre ydelser. Man regner med, at hver sjette voksne beboer i Gellerup rammes økonomisk, og det bliver i gennemsnit med 13.950 kr. om året.

Ekstra slemt
Det bliver ekstra slemt, hvis I er et ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, og ingen af jer når de krævede timer. Det betyder ganske brutalt, at den enes kontanthjælp helt forsvinder.
Der er mange kombinationer i parforhold og ægteskaber, hvor den ene måske har arbejde eller er under uddannelse, mens den anden er på kontanthjælp. De bliver ramt i forskellig grad – så her skal du igen høre din sagsbehandler, hvordan du og din partner er stillet.

Tilknytning til Danmark
En anden stor gruppe, som bliver ramt, er personer, som ikke kan opfylde et nyt krav om have boet i Danmark mindst syv ud af otte år. Kan du ikke det, så kommer du på integrationsydelse – markant lavere end kontanthjælpen.
Igen er det din sagsbehandler, der kan informere dig – og tænk også på, at hvis du eksempelvis har været på ferie to måneder i udlandet hvert år, så får du sværere ved at opfylde bopælskravet.

Svært at beholde bolig
De beboere, der bliver skåret i boligstøtte eller kommer på integrationsydelse eller mister anden støtte, kan få svært ved at betale huslejen. Boligselskabernes Landsforening har efter vedtagelsen af jobreformen udtalt, at den frygter flere udsættelser af familier, der ikke kan betale huslejen.

I Gellerupparken kan du kontakte Beboerrådgivningen, og på Toveshøj kan du kontakte beboerrådgiver Maryam Fereidanian på mafr@bbbo.dk.

Læs mere om reglerne her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.