”Hvis dit barn kommer hjem en dag og har ekstreme tanker, så skal du give ham eller hende et modspil. Vær en kærlig rollemodel for dit barn, og du skal have en stopknap, der siger: ”Hertil og ikke længere!”. Den knap er der en del unge, der ikke har fået derhjemme.”
Ordene kom fra Jesper Holme, som for år tilbage var viceskoleleder på Nordgårdskolen og lige siden har arbejdet med integration og nu også antiradikalisering i Aarhus Kommune. Han var gæst på Samvirkets møde tirsdag, hvor cirka 35 hørte hans fortælling om forældres medansvar for, at nogle unge bliver voldelige ekstremister på den ene eller anden fløj.
På den måde kædede han opdragelse sammen med radikalisering, men ikke helt:
”Opdragelse har ikke været hovedårsagen, hvis en ung bliver radikaliseret, men opdragelse har stor betydning! Forældre skal være gode rollemodeller og møde deres børn og unge med omsorg, men også ved at være tydelig som opdrager.”
”Jeg hørte en mor forsvare, at hendes barn langede ud efter et andet barn. ’For sådan er vores kultur – vi gør gengæld, når der sker os noget,’ sagde hun. Jeg svarede hende, at så må hun lave den kultur om. Ellers giver du dine børn problemer.”

Radikaliserede har oplevet tab i hjemmet
Jesper Holme fortsatte:

”De, der ER blevet radikaliserede, har næsten alle oplevet et tab i hjemmet. Det kan være skilsmisse, arbejdsløshed, omsorgssvigt eller noget andet,” sagde Jesper Holme.

”Nogle forældre begår den fejl, at de sammenligner deres børn, og fortæller det til barnet: ”Du stikker ud fra de andre, hvad er der dog i vejen med dig!” Det må forældre aldrig gøre! De fylder deres børn med skam på den måde.”
Ekstremister samler dem op
Har den unge først følt sig svigtet, er han let at samle op af ekstremister. De er taktiske og roser den unge og giver ham den anerkendelse, han ikke fik derhjemme, pointerede Jesper Holme.
Det svære for forældrene er så, hvordan de skal ”tage imod” den unge, hvis han eller hun har radikale holdninger eller har begået noget strafbart.
”Stød ikke dit barn fra dig, men lad heller ikke, som om der ikke er sket noget. Sammen med den unge skal I tale om, hvad der er sket, og du skal angive en retning som rollemodel.”

Børn magter ikke ansvaret
Jesper Holmes oplæg gav debat og spørgsmål fra de fremmødte. Om ”tab i hjemmet” sagde Abdinasir Jama, at der i hele Europa er en høj skilsmisserate – og mange børn oplever deres forældre som frustrerede over et samfund, som de ikke altid opfatter som deres. Jesper Holme bekræftede, at børn i sådanne familier vil begynde at drage omsorg for deres forældre – og det ansvar magter børn ikke at tage på sig, nævnte han.

”Sluk TV’et, når det rapporterer om krige og ødelæggelser i hjemlandet. Du skal vurdere, hvad dit barn kan tåle,” var Jesper Holmes anbefaling.

Afraj Racid slog til lyd for, at børn, der vokser op i f.eks. en arabisk kultur, også skal lære den danske kultur og måden at opdrage på – det var Jesper Holme meget enig i.

Og Hanaan Yusuf fortalte endelig, hvordan hun som enlig mor til fem børn er meget bevidst om at give sine børn en god opdragelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.