Aarhus Kommune sætter nu tid og penge ind mod det, der kaldes "samfundsundergravende parallelsamfund".
Hensigten med 42 initiativer er at bekæmpe vold, overgreb, undertrykkelse og selvbestaltede retssystemer som shariaråd og bekæmpe social kontrol og antidemokratiske værdier samt bekæmpe snyd med sociale ydelser og foreningsrelateret støtte.  
En stor del af indsatsen sker ved at understøtte og udbygge de kræfter, der forebygger parallelsamfund – eksempelvis foreninger, institutioner og boligområder, der gør en god indsats.
Beslutningen blev taget i august, og lige før jul vedtog magistraten den model, som de mange initiativer skal følge. Noget er allerede sat i værk, andet starter nu og senere i år. De rækker frem til og med 2020 og vil koste kommunen 4,3 mio. kr. 
Vi kan ikke nævne alle initiativerne, men omtaler de, der kan have størst interesse for Gellerup og udsatte boligområder generelt:

 • Exitprogram til borgere, der ønsker at forlade et undertrykkende miljø
 • Tydeliggøre forældres ansvar. Sker ved at understøtte arbejdet i udsatte områder, inddrage civilsamfundet, bydelsmødre, børn og unge samt forældre. Her er etablering af lokale "Samvirker" centralt.
 • Pulje til styrkelse af medborgerskab, demokrati, frivillige og folkeoplysende foreninger.
 • Styrke beboernes forståelse for demokratiet – inddrage børn og unge i sunde fællesskaber – bruge mentorer i foreningslivet
 • Information om værdier og normer
 • Konference om ligeværd og pigers/kvinders rettigheder
 • Kvinders rettigheder: forstærke samarbejde med Bydelsmødre og kvindeforeninger
 • Undersøge behov for konference om/med etniske foreninger og folkeoplysningsområdet
 • Tilsyn med folkeoplysende foreninger
 • Tjekke for sny med førtidspension
 • Opspore mistrivsel hos børn – kompetenceløft til sundhedsplejersker
 • Demokratisk dannelse og medborgerskab – dialog med og udvikling af foreninger
 • Antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på kontanthjælp/uddannelseshjælp skal falde med fem procen
 • Støtte oprettelse af ordinære jobs og småjob, både i kommunen og på andre arbejdspladser
 • Koble beskæftigelse og iværksætteri på helhedsplaner – eksempelvis som det sker i Gellerup
 • Flere fritidsjobs til 15-17-årige – fastholde dem på arbejdsmarkedet
 • Indberette til egen leder og/eller politiet, hvis man oplever eller hører om ulovlige retssystemer (shariaråd).
 • Kritisk dialog med blandt andet Aysha-moskeens bestyrelse (Grimhøjmoskeen) og politiet

Se alle 42 punkter i den såkaldte implementeringsplan
Se resume af sagen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.