Så tidligt som muligt – lige fra barnet er nyfødt. Leg sproget ind i dit barn!
Det er opfordringen fra Sundhedshuset på Jettesvej, hvor sundhedsplejersker taler med rigtig mange småbørnsforældre – blandt andet om sprog. Og om hvor vigtigt det er for børnene at have en hverdag fyldt med sprog. 
Leder af Sundhedshuset, Helle Andersen, siger til gellerup.nu, at hun er rigtig glad for den nye statistik om de tosprogede skolestarteres danske sprog, som bliver stadig bedre – altså selv om to ud af tre sprogscreenede børn fra tosprogede familier har brug for ekstra sprogstøtte. Fremgangen er vigtig, siger Helle Andersen.
Hun er meget enig med børn- og ungerådmand Bunyamin Simsek i, at de to vigtigste ting er at samarbejde med forældrene og at at få børnene tidligt i dagtilbud (vuggestue og børnehave).
"Vi gør meget ud af i vores samtaler med forældrene at få dem til at skrive deres børn op til dagtilbud. Ja, der er nogle, der vil passe børnene hjemme, men vi vil gerne overbevise dem om, at det er bedst for barnets sproglige udvikling at komme i dagtilbud. Derfor besøger vi dem igen tre måneder efter vores første besøg."
Pludre og lytte
Helle Andersen underkender ikke forældrenes meget vigtige rolle i at give barnet et godt sprog. Helt fra spædbarn har det godt af at blive stimuleret til at pludre og lytte til forældrene.
"Forældrene må også gøre det på deres eget sprog,  hvis de ikke er så gode til dansk. Men så er det ekstra vigtigt, at børnene kommer i dagtilbud, for så får de sprog ind ‘fra begge sider’," pointerer hun.
Gerne flere kurser
Sundhedshuset har holdt forældrekurser om det at øge forældres evne til at lytte til og tale med deres børn. Lige nu er der ikke flere penge og medarbejderressourcer til kurset – men Helle Andersen ‘drømmer’ om at kunne gentage de gode kurser.
Sundhedsplejerskerne er også løbet tør for "sprogposerne" til 1-3-årige børn. Det er bøger og legeting, der stimulerer sproget. De har virket godt, siger sundhedshusets leder.
Noget, der fortsat fungerer godt, er, at sundhedsplejerskerne er med, når børn går videre fra et dagtilbud til et andet, eller skal starte i skole. Det giver børnene en god overlevering til deres næste livsfase.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.