Lykkeskolens bestyrelsesformand, Ghassan Hassoun, siger, at Lykkeskolen arbejder for integration – og tilbageviser derfor kritikpunkter, som BT har gravet frem i tilsynssagen om skolen.
Nogle forhold er gamle og uaktuelle – andre er der gode forklaringer på, siger han.
Vi tager kritikpunkterne et for et.
"Skolens bestyrelse og forældregruppe er konservativ og imod lejrskoler, og kræver kønsopdelt undervisning." 
Ghassan Hassoun: "Det er ikke aktuelt og gælder ikke for den nuværende bestyrelse. Skolen har lejrskoler. Således kommer 0.-3. klasse på tre dages hyttetur, og i 8. klasse er der hvert år studietur til København, hvor blandt andet Folketinget besøges. 
Skolen er opmærksom på kønsopdeling og blander bevidst kønnene til gruppe- og projektarbejde," siger skolens formand.
"I undervisningsmaterialet i biologi er sider med billeder af en kvindekrop blevet censureret."
Ghassan Hassoun: "Det er gammelt undervisningsmateriale, som vi ikke bruger. Skolen har erkendt, at de lå på depotet, og det er en fejl, at de ikke er fjernet for lang tid siden."
"Skolen er ikke uafhængig af Fredens Moske."
"Skolen har ikke spurgt moskeen til råds. Det, der er tale om, er at tre bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Arabisk Kulturforening, i nogle spørgsmål er gået tilbage til deres forening og spurgt foreningen til råds. Akkurat, som forældrerepræsentanter kan spørge forældrekredsen til råds." Ghassan understreger, at skolen har en kompetent bestyrelse, hvor der blandt andet sidder tre kvinder ud af de syv i bestyrelsen.
"Mænd i mellemøstlige kjortler er set på skolen."
"De mænd kender vi ikke. Det er ikke ansatte eller bestyrelsesmedlemmer. Men det kan jo være forældre, eller kunder til Bazar Vest, der er gået forkert."
"En lærer forstod ikke dansk."
"Skolens leder var sygemeldt på tilsynsdagen, og skolen mener ikke, at der skal ansættes en tolk til læreren. Det, der er tale om, er at en syrisk flygtning, udannet og faglig dygtig, som har været her i tre-fire år, underviser i arabisk, og hun går ved siden af til danskundervisning, så hun bliver gradvist bedre til dansk. Det er ikke anderledes, end når andre skoler har sproglærere fra andre lande, som ikke taler dansk," forklarer Ghassan Hassoun. Han siger, at skolen tager ansvar ved at ansætte nyankomne flygtninge.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.