For anden gang i år holdte Samvirket et møde i Laden på Toveshøj og folk var endnu en gang glade for stedet.
Temaet for mødet der blev holdt tirsdag 20. marts var Frivillighovedstad 2018; det er nemlig Aarhus’ titel i år.
Før mødet kom til det skulle vi dog igennem resten af dagsordenen, der lignede sig selv.
Elsebeth Frederiksen og Helle Hansen, begge medlemmer af Samvirkets Styregruppe stod for at lede den 30-40 personer store forsamling gennem mødet, hvilket de gjorde med kompetence og god humor.
Samvirkets Styregruppe, der blev suppleret med nye medlemmer ved årsmødet 30. januar holdte deres første møde den 28. februar og bestemte blandt andet temaet for næste kvartalsmøde der skal afholdes 8. maj og bestemte nyt om Samvirkets Aktivitetsmidler.
Aktivitetsmidler stadig i bero
Samvirkets Aktivitetsmidler gives til foreninger i Gellerup og Toveshøj som støtte til aktiviteter, men det blev besluttet at stille udbetalingen i bero indtil efter sommer for at kigge på nye regler om fremlæggelse og samarbejde, samt formidlingskrav.
Der blev afholdt introdag 13. marts med 25 begejstrerede og glade deltagere fra forskellige virksomheder og institutioner, der fik en introduktion til Gellerup og Toveshøj.
Besøg fra tre rådmænd
Heidi Lytje Oehlers fra Sport- og Fritidsforvaltningen i Aarhus Kommune gik herefter op og fortalte at tre rådmænd fra Aarhus Byråd gerne vil på besøg i Gellerup og Toveshøj, og bad om forslag til temaer de skulle beskæftige sig med.
De tre rådmænd er Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale forhold og Beskæfigelse, Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, og Rabih Azad-Ahmad (R), rådmand for Kultur og Borgerservice.
Heidi fik mange forslag til temaer, men mange tilhørere luftede også deres frustration:
”Rådmændene kommer herud, lytter til os og får mange forslag med hjem, men der kommer ingen handling. Hvorfor skal vi bruge tid på det?” lød en kommentar fra salen.
Heidi Lytje Oehlers lovede at der denne gang ville blive sendt en opfølgningsmail og at det ikke kun ville gå op i snak, snak, snak.
Virksomheder bør bruge Introdagen
Jens Espensen, politikommissær i lokalpolitiet var næste levende billede.
Jens Espensen roste Introdagen. Foto: Christian Andersen
Han startede med at fremhæve Introdagen, som Helle og Elsebeth tidligere fortalte om, som en utrolig god introduktion til området og han ikke forstod at flere virksomheder benyttede sig af det. Han havde haft fem nye betjente med og de var alle begejstrede for dagen og lærte alle noget nyt.
Derefter var han inde på de seneste ugers besøg VIP-besøg i Gellerup, fra Folketingets Retsudvalg 23. februar og statsminister Lars Løkke Rasmussens besøg 8. marts.
Han fremhævede at medlemmer af Retsudvalget fik øjnene op for de tiltag der var sket og at elementer fra regeringens nye Ghettoplan er ting området har arbejdet på i de sidste mange år. Han sagde at beboerne skal være stolte.
To medlemmer af Black Top Team, der fik en pris overrakt af L.O.C. sidste måned, var herefter oppe og fortælle om deres arbejde. De viste et par film om dagen de fik overrakt prisen og også en film der handler om deres dans og debatskabende foredrag.
De blev flere gange afbrudt af klapsalver fra salen, der virkede oprigtigt begejstret over denne succeshistorie.
Fra møgår til byggeår
Kim Skjelmose, projektleder i Brabrand Boligforening og ansvarlig for den fysiske helhedsplan, fortalte herefter om arbejdet med blandt andet byparken, bygningerne og de forskellige veje i området. Han havde taget en række flotte luftfotos af området med, som han brugte til at fortælle.
Sidste år havde han døbt 2017 et ”møgår,” men 2018 kaldte han et ”byggeår.”
Kim Skjelmose fortalte om overgangen fra et "møgår" til et "byggeår." Foto: Helle Hansen
De kommunale arbejdspladser skyder planmæssigt op på hjørnet af Edwin Rahrs Vej og Karen Blixen Boulevard, Ungdomsbyen og Brabrand Boligforenings nye domicil skyder op på det tidligere Hejredalskollegiets grund. Resten af denne grund er i øvrigt ved at gå ind i en udbudsrunde der skal føre til salg. Det er planen at der skal bygges parcelhuse på den sydlige del af grunden ned mod Lottesvej.
Fossen, i den sydlige del af Gellerupparken, på hjørnet af Gudrunsvej og Tinesvej lige overfor City Vest bliver fyldt med vand til foråret og Kim Skjelmose lovede at den ville blive fantastisk.
Sport- og Kulturcampus, der skal indeholde et bevægelseshus, bibliotek og afdeling 4s beboerhus går i jorden om et år på den grund hvor E&P-Huset ligger. Huset har vist sig at være mere populært end der først blev regnet med, så nu leder man efter et sted at flytte det til.
Svanebyggeriet syd for Globus1 er også godt i gang. To karreer ud af tre er der allerede gjort plads til og elementerne til den ene bliver lagt om måned. Byggeriet ender med at indeholde 180 private ungdomsboliger i blokke på omkring fire etager.
Nord for Globus1 arbejder Enggaard med en lokalplan, og de er også i gang med en lokalplan for området omkring det kommunale byggeri, hvor der efter planen skal ligge boliger.
Den Boligsociale Helhedsplan skal til afstemning
Jesper Kurdahl, leder af Den Boligsociale Helhedsplan var herefter oppe at fremlægge planerne for de kommende måneder.
Det ligger fast at Helhedsplanen skal til afstemning i afdeling 4 og 5 på de førstkommende beboermøder i april. Herefter skal den godkendes i Landsbyggefonden og den kan herefter træde i kraft 1. august.
Jesper Kurdahl præsenterede de overordnede træk i planen, der har ”Tryghed og social arv” som overordnet tema.
Der vil komme meget mere information op til beboermøderne.
Efter præsentationen af Den Boligsociale Helhedsplan kom Eva Tersbøl, programleder af Frivillighovedstad 2018 på banen og præsenterede de spændende tiltag. Det kommer der en artikel om senere.
Smørrebrød i lange baner. Foto: Helle Hansen
Aftenen blev afsluttet med dejligt smørrebrød tilberedt af Lars Skydsgaard og Mikael Jensen, der som sædvanligt havde gjort et fantastisk stykke arbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.