En delegation på fire personer tog fra Århus, var lørdag den 30. juni til konference i København. Jeg var den eneste fra Gellerup.

Temaet var regeringens ghettopakke og 120 mennesker var mødt op for at diskutere, hvad de kunne gøre for at kæmpe imod. Der var foredragsholdere og gruppearbejde, hvor de samme frustrationer blev luftet. Arrangørerne havde gennemtravlet ghettopakken og ud fra den satte de kampagnen i gang.

"Med ghettoplanen får lokale politikere redskaberne til at gå udenom beboerdemokratiet. Det er skræmmende og en trussel mod hele den almene boligsektor. På den her måde får regeringen en privatisering listet ind ad bagdøren. Det her er bare starten, andre almene områder står for tur næste gang," sagde en af arrangørerne, Fatma Tounsi,

Første foredragsholder var Helene Toxværd fra LLO. Hun fortalte, at en almen boliglejer, Folkemødet på Bornholm, blev spurgt om, hvordan han følte at bo i et udsat boligområde. Hans svar var: ”Vi føler os ikke udsatte, men er udsat for meget!”

Hun påpegede, at den almene boligsektor frem til 1960’erne var en løsning på boligmanglen ved at tilbyde boliger til alle, men så blev den almene boligsektor pludselig til et problem.
Hun har to håb, dels at lovpakken endnu ikke er vedtaget og måske ikke bliver det, og hvis den bliver vedtaget, så er der lang tid til, den bliver implementeret, og altså til, at den kan bliver bremset.


Der blev lyttet opmærksomt på diverse foredragholdere, inden gruppearbejde.

Høringssvar
Peter Arnborg fra Retspolitisk Forening, der har leveret et høringssvar mod boligplanerne til boligministeriet.
Han omtalte planens ord om parallelsamfund og sorte huller. Og han påpegede, at den var et angreb på privatlivets beskyttelse, og at den lagde op til diskrimination, som ikke holder med den europæiske menneskeretskonvention.
Planen hævder, at der er 30 ghettoer, og heraf 16, der er hårde ghettoer og som skal fremover højst skal have 40%. familieboliger, resten skal altså være ungdomsboliger og ældreboliger.

Han påpegede, at kommuner kan afvise folk på offentlig ydelse i at kunne bosætte sig i såkaldte ghettoer, altså begrænser man deres muligheder for frit at vælge, hvor de vil bo.
Og dertil sætter planen en grænse på 50% af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.
Endnu et retssikkerhedsproblem er, at det bliver nemmere at sætte familier ud af deres bolig, fordi et familiemedlem har begået noget kriminelt.

Et andet problem er, at fem slags kriminalitet skal straffes dobbelt så hårdt i de såkaldte ghettoer-områder.
Og endelig børnene, der skal tvinges i børneinstitutioner og lære den danske grundlov, fra de er et halvt år! Og børn, der skal gennem test fra 0-klasse.
Kort sagt, der er masser, der kan indklages for Menneskeretskonventionen. ” Hvor meget det hjælper, er spørgsmålet,” sluttede han.

God stemning
Folk var tilfredse med konferencen og der blev netværket på livet løs. Den generelle opfattelse var, at folk er kampklare og gerne vil kæmpe for alle de almene boligområder. Der er lagt op til en demonstration den 29. september 2018 mod angrebet på almene boliger.

Hvis I vil læse mere om Almen Modstand, så tjek Facebooksiden https://www.facebook.com/almenmodstand/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.