En presset boligforening måtte mandag nødtvunget acceptere et forhandlingsresultat om nye nedrivninger i Gellerup og Toveshøj. Forhandlingsforløbet har været præget af et ulige magtforhold, hvor Aarhus Kommune og Boligministeriet har anvendt alle magtmidler til at gennemtrumfe kommunens plan.

Brabrand Boligforening har oplevet et forhandlingsforløb, hvor Aarhus Kommune har spillet med sin myndighedsmagt for at fastholde flest mulige nedrivninger. Det har givet et uskønt forhandlingsforløb, hvor borgmesterens afdeling tilbage i oktober 2018 spurgte boligministeriet hvorvidt kommunens tilsynsmyndighed kan sætte Brabrand Boligforening under administration. Fremgangsmåden ville kunne gennemtvinge en kommunal plan hen over hovedet på beboerdemokratiet og betyde, at kommunen samtidig kunne sende regningen til Landsbyggefonden.

600 familier skal flytte
Brabrand Boligforening udarbejdede i november 2018 en plan for Gellerup og Toveshøj, som indebar, at 200 boliger skulle nedrives. Sammen med realiseringen af den oprindelige vision om at skabe en ny tæt befolket bydel og et nyt bydelscentrum i Aarhus V, ville nedrivningerne sikre, at lovgivningens krav om maksimalt 40% almene familieboliger var opfyldt. ”Nedrivning af 600 boliger er helt unødvendigt for at opfylde den lov, som Folketinget har vedtaget, men Aarhus Kommune har ønsket at gå meget længere, end Folketinget har besluttet. Vi har hele tiden været stærkt kritiske overfor kommunens krav om nedrivninger, og det er vi fortsat,” siger formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, som har forhandlet på boligforeningens vegne.

Davids kamp mod Goliat

Boligforeningen erfarede i forhandlingsforløbet, at Aarhus Kommune arbejdede tæt sammen med Boligministeriet i en arbejdsgruppe om udviklingsplanen uden at dele viden med Brabrand Boligforening. ”Det har været et forhandlingsforløb præget af manglende oprigtighed. Og når et ministerium og en stor kommune står sammen i en forhandling mod en boligforening, så er der et styrkeforhold som betyder, at der er tale om en meget ulige forhandling,” siger Keld Albrechtsen og fortsætter: ”Med det ulige styrkeforhold i forhandlingerne har vi måttet koncentrere os om at sikre de mindst ringe vilkår for vores beboere og for de andre afdelinger i vores boligforening.”

Obskurt forhandlingsforløb
Undervejs i forhandlingerne blev det tydeligt, at loven, som Folketinget vedtog den 1. december 2018, var underfinansieret. Det betød, at der ikke er penge til at gennemføre renoveringer på det meget høje niveau, som kommunen krævede for at stille de nødvendige lånegarantier. ”Vi har oplevet den absurde situation, at rådmanden for Teknik og Miljø offentligt har kritiseret boligforeningen for at renovere for dyrt samtidig med, at kommunen i forhandlingerne har krævet, at der skal gennemføres et meget kostbart renoveringsprogram,” siger Keld Albrechtsen.

Hjælp til ramte familier
Brabrand Boligforening har undervejs i forhandlingerne udtrykt bekymring over, at det vil blive vanskeligt at opnå samme ejerskab i boligafdelingerne og i boligforeningen, som har kendetegnet de seneste års arbejde med helhedsplan. ”Nu forestår der et meget stort arbejde med at hjælpe de mange familier, som går en usikker fremtid i møde. Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi formår for at hjælpe og for at sikre, at familierne får tilbudt et nyt hjem enten i Gellerup eller andre dele af Aarhus, som de kan blive tilfredse med,” slutter Keld Albrechtsen.

Brabrand Boligforenings repræsentantskab skal på et møde den 27. maj beslutte, om man kan godkende forhandlingsresultatet.

Aftalen kan i løbet af tirsdagen ses på www.bbbo.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.