Et betydeligt antal familier med børn på Ellehøjskolen kommer i januar til at mærke de nye skærpede regler for ulovligt fravær. De bliver trukket i børne- og ungeydelsen, fordi et eller flere børn her i efteråret har haft mere end 15 procents ulovligt fravær.

I foråret 2020 var de nye fraværsregler suspenderet på grund af corona-smitten, men reglerne trådte i kraft igen efter sommerferien. Og det koster nu en række familier dyrt.

Reglerne betyder, at skolerne er forpligtet til at underrette socialforvaltningen, hvis en elev har mere end 15 procents ulovligt fravær, og det kan i sidste ende betyde fradrag i børneydelsen. De 15 procents ulovligt fravær svarede i juli, august og september til syv skoledage.

”Vi har desværre måttet skrive rigtig mange underretninger efter udgangen af september. De sager har nu været i partshøring, hvor både vi og forældrene har haft mulighed for at udtale sig. I værste fald bliver de berørte familier nu trukket i børneydelsen i første kvartal 2021,” siger skoleleder Helle Mønster, Ellehøjskolen.

Hun kan allerede nu se, at det ulovlige fravær er faldet så meget, at der sandsynligvis bliver langt færre underretninger her i slutningen af året.

Skolen skal have besked om fravær
De nye regler trådte i kraft i starten af 2020, men en undersøgelse i foråret viste, at 3 ud af 10 forældre ikke havde hørt om ændringen.

Skoleleder Helle Mønster og skolens lærere har både på skolens digitale system, Aula, og ved skole-hjem-samtaler gjort opmærksom på reglerne, men sandsynligvis har corona-tiden betydet, at mange har glemt dem, vurderer hun.

Hun understreger, at reglerne kun gælder ulovligt fravær. Der kan være gode grunde til, at eleven ikke kommer i skole, for eksempel på grund af sygdom. Men skolen skal straks have besked om årsagen til fraværet.

De ældste elever bliver også noteret for ulovligt fravær, hvis de kommer for sent i skole. Hvis de kommer en halv time for sent, bliver de noteret for ulovligt fravær hele dagen.

Udlandsrejser i skoletiden uden tilladelse fra skolen bliver ligeledes bedømt som ulovligt fravær.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.