Alle har noget, de kan bidrage med – men de har brug for et fællesskab. Det har i 20 år været grundtonen hos Livsværkstederne i City Vest. Nu bliver Livsværkstederne i endnu højere grad også et ”gørested” flere steder i Gellerup, blandt andet i samarbejde med Iværksætterhuset Square One.

Alle som har besøgt Café Vita øverst i City Vest, har mærket den varme og rummelighed, der kendetegner Livsværkstederne. Her er plads til alle, som har brug for et fællesskab.

Nu kan man ikke kun finde Livsværkstederne gemt lidt af vejen i et hjørne af indkøbscentret – men stadig oftere ude forskellige steder i lokalsamfundet. Formålet er stadig det samme: At være med til at udvikle sociale fællesskaber og give mennesker mod og handlekraft til at indgå og bidrage i nye sammenhænge.

Fællesspisning på Fredspladsen, pop-op-café på gader og pladser, nye former for beskæftigelsestilbud og rådgivning til alle som har brug for det… Livsværkstedernes faste ansatte og netværk af frivillige kan nu – ofte i samvirke med andre aktører i Gellerup – overkomme mere og mere og har masser af nye planer for det kommende år.

”Vi vil stadig være et vigtigt mødested for mennesker, som har brug for et fast holdepunkt i hverdagen. Men vi vil også være et gøre-sted hvor mennesker kan komme og bidrage med, hvad de kan, og være med til at skabe værdi for andre mennesker. Alle har noget, de kan bidrage med. Det er de vækstpunkter, vi gerne vil finde,” siger bestyrelsesformand i Livsværkstederne, Lars Juul-Madsen.

I begyndelsen af februar starter Livsværkstederne et nyt tilbud i samarbejde med iværksætterne i Square One: Et tekstil-værksted – hvor man kan snuse til arbejdet i et kreativt produktionsmiljø og blandt andet være med til at skabe nye produkter af genbrugsmaterialer.

”I Livsværkstederne kommer nogle af de mennesker, som har allersværest ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og her kan vi måske være med til at gøre en særlig indsats. Vi har ikke behov for at sætte etiketter på folk. Vi skal bare kunne være så rummelige, at alle kan føle sig tilpas,” siger Lars Juul-Madsen.

Der vil blive ansat en medarbejder, som både har blik for, hvordan man skaber rammer, hvor mennesker kan vokse, og kan sikre at tingene bliver færdige til tiden.

”For nogen kan det være den næste trædesten på vej mod en plads på arbejdsmarkedet. Vi tror, at arbejdet spiller en vigtig rolle i den måde vi skaber identitet på. Målet er, at det skal være et mere virksomhedsnært tilbud, end vi hidtil har set.”

Pop-op-café fortsætter i 2021
62-årige Lars Juul-Madsen havde ikke tidligere været en del af Livsværkstederne, da han i januar 2019 lod sig overtale til at overtage posten som bestyrelsesformand.

Sammen med andre nyvalgte i bestyrelsen og den nye daglige leder, Gritt Rhinstrøm, har han været med til at sætte en ny retning for den selvejende institution. Samtidig har de ansatte sammen med de frivillige i løbet af de seneste to år fået kræfter til at sætte en række af nye initiativer i gang.

Mange har i det seneste års tid for første gang stiftet bekendtskab med Livsværkstederne på gader og pladser i Gellerup og Skovgårdsparken, hvor flere hundrede mennesker gennem corona-tiden har kunnet fået en kop kaffe, et stykke kage og en god snak.

Pop-op-caféen Social Drive Out blev til som et kreativt svar på corona-nedlukningen, og det viste sig, at der rundt omkring i lokalområdet var et stort behov for den mobile café.

”Det har virkelig været en øjenåbner for os. Vi kunne her se nye muligheder for at komme i kontakt med andre mennesker, end dem, som kommer fast i cafeen,” siger han.

Og Livsværkstederne har nu skaffet økonomi til at føre den mobile café videre i 2021. Planen er at sende ladcyklen endnu længere ud i kanten af Gellerup til blandt andet til Søvangen.

Livsværkstedernes pop-op-café har vist sig at løse en vigtig social opgave i Gellerup, så derfor fortsætter den i 2021.

Landsbypræg over Gellerup
Lars Juul-Madsen er født og opvokset i Åbyhøj og har gennem årene på afstand kunnet følge udviklingen i Gellerup fra de første ambitiøse planer, til helt nye og andre ideer nu begynder at blive til virkelighed. Han beskriver det som en øjenåbner at blive en del af Livsværkstederne.

”Det er fantastisk at opleve de mange spændende energier, der er her i området. Det kan man ikke undgå at blive inspireret af. Der er lidt landsbypræg over Gellerup, hvor man kender hinanden og arbejder sammen på kryds og tværs. Det er herligt at opleve.”

Han var i mange år daglig leder af Pindstrup Centret, der driver flere konferencecentre landet over og anvender overskuddet til almennyttige formål, blandt andet afholdelse af ferielejre for børn med handicaps.

I 2015 besluttede han at realisere en gammel drøm og begyndte at læse filosofi på Aarhus Universitet, og han kan i dag skilte med titlen cand. mag. i filosofi og humanistisk organisationsudvikling.

Nye former for samarbejde
Den nye bestyrelsesformand har været en aktiv del af den udadvendthed, der nu i stigende grad kendetegner Livsværkstederne.

Det er blandt andet lykkedes at skabe nye former for samarbejde med Gellerup Højskole, Verdenshaverne, håndværkerne i Sjak & Byg og som nævnt iværksætterhuset Square One.

”Det er virkelig dejligt at opleve, hvad vi kan sammen, når alle trækker på samme hammel,” siger Lars Juul-Madsen, som ser en win-win-situation, hvor alle får noget ud af arbejde tæt sammen.

Livsværkstederne driver Café Vita med et driftstilskud fra Aarhus Kommune, mens de øvrige projekter bliver til på basis af bidrag fra forskellige fonde og andre aktører. Blandt andet har man netop fået et økonomisk bidrag fra Gellerup Kirke.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.