Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Oplevelsesløb mellem husene i Gellerup til september

Oplevelsesløb mellem husene i Gellerup til september

Lørdag den 18. september kan du få en sjov og underholdende dag i Gellerup sammen med familien, kollegaerne eller vennerne. I kan være med, når Løb Mellem Husene, Aarhus’ nye oplevelsesløb afholdes for første gang. Det boligsociale hus i Gellerup og Toveshøj afholder...

Borgmester klar med støtte til Gellerup Museum

Borgmester klar med støtte til Gellerup Museum

En del foreninger i Gellerup og Toveshøj har længe - også før corona-nedlukningen - været i bekneb for lokaler. Aarhus Kommune kommer nu lokalområdet i møde og er klar til at finde lokaler til foreningerne. Også Gellerup Museum får nu kommunal støtte de kommende fem...

Laden bliver nyt samlingspunkt for Toveshøjs beboere

Laden bliver nyt samlingspunkt for Toveshøjs beboere

”Vi kan mødes i Laden!” Sådan vil det med sikkerhed lyde i den nordlige del af 8220 Brabrand, når Toveshøjs nye forsamlings- og beboerhus til sommer står færdigt. En café med dagens aviser og kaffe til rimelige priser. Folkekøkken og jævnlige tilbud om at være med til...

Samvirket: Kan vi sammen modvirke corona-tristhed?

Samvirket: Kan vi sammen modvirke corona-tristhed?

Den lange periode med corona-smitte har medført tristhed og ensomhed hos mange mennesker, og det vil Samvirket i Gellerup forsøge at gøre noget ved. På kvartalsmødet tirsdag kl. 16.30 vil der være fokus på corona-tristhed, og hvordan nye aktiviteter i lokalområdet kan...