Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Ny boligsocial leder ansat

Ny boligsocial leder ansat

Jesper Kurdahl Larsen er fra 1. januar den nye boligsociale leder i Gellerup-Toveshøj. Brabrand Boligforening offentliggjorde tirsdag morgen nyheden om ansættelsen. Han er allerede kendt i det boligsociale miljø i Aarhus, idet han fratræder stillingen som leder af Det...

Så kan der køres rundt på Toveshøj

Så kan der køres rundt på Toveshøj

Det store vejprojekt på Toveshøj er snart slut. I hvert fald må der gerne køres hele vejen rundt ad Lenesvej og Janesvej. Forlængelsen er en del af Helhedsplanens ambition om at åbne Gellerup og Toveshøj mere op, og få færre blinde veje.Der var travlhed i sidste uge...

Sidste møde i Samvirket – for i år

Sidste møde i Samvirket – for i år

Samvirkets sidste kvartalsmøde nærmer sig. Det holdes ppå tirsdag den 28. november kl. 16-19. Det er i hvert fald det sidste møde for i år. Hvordan Samvirket kommer til at arbejde næste år, vil man kunne få lidt at vide om ved at dukke op til mødet. Der er kaffe, te...

‘Alting behøver ikke se så ordentligt ud’

‘Alting behøver ikke se så ordentligt ud’

Glat og pæn renovering - eller troværdig med respekt for historien?  Arkitekt Anna Mette Exner vælger det sidste. Hun talte for 1000 mennesker på Almene Boligdage, som i år blev holdt i Aarhus, og en del af programmet foregik i Gellerup.  Anna Mette Exner...