Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Andre skoler vil tage godt imod elever fra Lykkeskolen

Andre skoler vil tage godt imod elever fra Lykkeskolen

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF), har reageret kraftigt på onsdagens historie om Lykkeskolens mulige lukning. I en opdatering på sin Facebookside, skriver Thomas Medom blandt andet:”Der er ingen børn i Aarhus, der skal undervises af lærere fra shariaråd, i...

Fire nye spændende stillingsopslag i det boligsociale

Fire nye spændende stillingsopslag i det boligsociale

Nu er de næste fire stillinger i den boligsociale helhedsplan slået op. De kan ses på linkene nedenfor. På torsdag kl 17 holder vi et informationsmøde i E&P Huset om stillingerne, som er slået op. Alle som er interesseret i at høre mere om stillingerne er velkomne...

Nu kommer stillingsopslagene til den boligsociale helhedsplan

Nu kommer stillingsopslagene til den boligsociale helhedsplan

Til august starter en ny fireårig boligsocial helhedsplan i Gellerup og Toveshøj. Den skal medvirke til at ændre området fra socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. Et nyt team af medarbejdere skal arbejde med tre indsatsområder i planen. •  ...

Boligsocial Helhedsplan vedtaget på Toveshøj

Boligsocial Helhedsplan vedtaget på Toveshøj

23:24. Det skulle klokken slå før afdelingsformand Anett S Christiansen kunne erklære afdelingsmødet i går på Toveshøj for afsluttet. Til gengæld kom mødet igennem en masse ting; en beretning på 70 minutter, godkendelse af regnskabet, vedtagelse af fire ændringer til...