Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Usikkerhed om beboerrådgivning i Gellerupparken

Usikkerhed om beboerrådgivning i Gellerupparken

I det seneste referat fra afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken den 14. december kan man læse, at bestyrelsen afviser at finansiere beboerrådgivningen frem til sommer.Bestyrelsen har tidligere besluttet at støtte beboerrådgivningen med en såkaldt medfinansiering på...

Campus-byggeri afsløres onsdag

Campus-byggeri afsløres onsdag

I morgen onsdag afsløres det, hvordan den kommende Sports- og Kulturcampus kommer til at se ud - og hvem der skal bygge den. Tre internationalt anerkendte arkitektfirmaer har knoklet i månedsvis på at tegne Aarhus' kommende Sports- og Kulturcampus. Sports- og...

Bruger: Nem og god jobvejledning

Bruger: Nem og god jobvejledning

Fadum Mohed bor på Jettesvej, er 43 år og enlig mor. Hun har flere gange besøgt den fremskudte jobvejledning i Det boligsociale Sekretariat for at få hjælp til jobsøgning. Hun fik et løntilskudsjob i plejesektoren, men da det løb ud, var der ikke noget fast job til...

Boligsocial indsats virker

Boligsocial indsats virker

I næsten otteår har Gellerupparken og Toveshøj haft en boligsocial helhedsplan. Før den nuværende plan var der en mindre boligsocial helhedsplan. Det er tid til at gøre op: Har helhedsplanen gavnet området? Hvordan kan vi vide, om indsatserne virker, når mange parter...