Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Boligsocial indsats virker

Boligsocial indsats virker

I næsten otteår har Gellerupparken og Toveshøj haft en boligsocial helhedsplan. Før den nuværende plan var der en mindre boligsocial helhedsplan. Det er tid til at gøre op: Har helhedsplanen gavnet området? Hvordan kan vi vide, om indsatserne virker, når mange parter...

I vil blive husket

I vil blive husket

Mellem 100 og 150 mennesker dukkede op i går for at tage afsked med de boligsociale medarbejdere - og med det arbejde, som de har stået for gennem de seneste år.  Det kunne have været en sørgelig dag, fordi sekretariatet lukker ned til jul, og der vil gå et halvt...

Håndholdt støtte til aktiviteter

Håndholdt støtte til aktiviteter

Når en forening har brug for hjælp til at oprette aktiviteter eller søge økonomisk støtte, så er de gået de til Wissal El-Arid i det boligsociale. Om det hedder Foreningsunderstøttelse eller Samvirkets Aktivitetsmidler betyder ikke så meget – det er personen og den...

Farvel og vi ses på tirsdag

Farvel og vi ses på tirsdag

Som vi skriver i invitationen herover, synger den nuværende boligsociale helhedsplan på sidste vers. Der vil gå mindst et halvt år, inden den næste boligsociale helhedsplan kan træde i kraft, og det bliver en helhedsplan med fokus på job og uddannelse. De nuværende...