Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Pas på bussen på ‘Blixen’

Pas på bussen på ‘Blixen’

I halvandet år har der været en busbane på Karen Blixens Boulevard, men den den eneste bus, der indtil i dag har kørt på strækningen, var en rød dobbeltdækker fra London - på indvielsdagen i september 2016. Men nu er testkørslen i gang for Midttrafiks egne busser - og...

Kranernes år i 2018

Kranernes år i 2018

Helhedsplanen holder, hvad den lover. I foråret fortalte projektleder Kim Skjelmose, at 2017 ville bliver et "møgår" med masser af jordkørsel, smat og alt det, der hører til et travlt projektår. "Og det har holdt stik!" bemærkede samme Skjelmose på...

Gellerup er et godt sted for iværksættere

Gellerup er et godt sted for iværksættere

Der var fuldt hus, da Iværksætterhuset, som tidligere har heddet Gazellefarmen, på Karen Blixens Boulevard 21 i Gellerup, havde officiel åbning i torsdags.  De besøgende var imponeret over bygningen, som råder over værksteder og mødelokaler. Der er ikke så mange...

Det varmer at få en pris

Det varmer at få en pris

Hvad sker der, når en person eller forening får en ildsjælepris? Det spurgte Samvirket tre prismodtagere om og bad dem stille op til kvartalsmødet og fortælle, hvordan prisen påvirkede deres arbejde.  Det gjorde de så i tirsdags, hvor næsten 50 deltager lyttede...