Bydelsmødrenes café: Forældresamarbejde og daginstitutioner

Laden Edwin Rahrs Vej 6a, Brabrand

Oplægget handler overordnet om forældresamarbejdet i daginstitutioner med etniske minoritetsforældre. Oplægget giver en kort introduktion til, hvorfor et godt forældresamarbejde er vigtigt, hvad tidligere forskning på området har fundet ud […]