Hanne Rasmussen siger ja tak til letbane i Århus Vest og mener, at det vil være en fordel at være med fra starten. Hanne Rasmussen reagerede prompte på Århusvest-portalens forsøg på at arrangere elektronisk vælgermøde om netop letbanesagen.
Hanne Rasmussens debatindlæg kan læses på portalens debatside. Slå op på menuen ’debat’ på portalens forside, hvor du kan gå ind på det elektroniske vælgermøde.
Stort flertal i afstemning for letbane i Århus Vest
En hel del flere har deltaget i afstemning om letbane-projektet på portalens forside i juli måned. Blandt deltagerne i afstemningen er der en markant overvægt af tilhængere af, at Århus Vest skal med i letbaneprojektet. 40 siger ja, mens kun 3 siger nej og 3 ved ikke.
Men ellers har forsøget med elektronisk vælgermøde ikke været den store succes.
Deltagere i afstemningen har måske afholdt sig fra debatindlæg, fordi der ikke har været indlæg fra politikere at reagere på?
Det var måske heller ikke det bedste at lægge premieren i juli måned! – Og opfordringen til debat kunne nok også have været mere synlig på portalens forside.
Ingen politikerindlæg, men tilkendegivelse af interesse 
Folketingsmedlemmer og byrådsmedlemmer med bopæl i Århus Vest var orienteret på forhånd.
Byrådsmedlem Cemal Metin roste Århusvest-portalens initiativ, men måtte samtidigt meddele, at han ikke kunne deltage i juli måned på grund af ferieophold i udlandet. Han udtrykte håb om, at andre politikere kunne afsætte den nødvendige tid.
Byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad synes, det er en god ide med et elektronisk vælgermøde. Men også han er bortrejst. For hans vedkommende indtil den 16. august på grund af ferie og studietur i USA.
De positive tilbagemeldinger fra de to byrådsmedlemmer får os til at give det elektroniske vælgermøde endnu en chance.
Elektronisk vælgermøde forlænges til og med august
Vi forlænger det elektroniske vælgermøde om letbane i Århus Vest til udgangen af august måned. Indlæg om letbane kan skrives på debatsidens elektroniske vælgermøde. Vi opfordrer borgere i Århus Vest til at følge Hanne Rasmussens eksempel, – også selv om der på grund af ferietid ikke er politikerindlæg.
Forslag til nye temaer for elektronisk vælgermøde? 
Og vi opfordrer både politikere og borgere til at sende redaktionen forslag til tema for kommende elektroniske vælgermøder. Send forslag til redaktion@aarhusvest.dk. 
Læs mere om letbane på www.midttrafik.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.