Knallerter er fortsat et problem i Gellerupparken, og den strammere kontrol af parkeringspladser foregår heller ikke uden kritik. Der var nogle diskussioner om dette og mere på afdelingsmødet i Gellerupparken.

Formand for afdelingsbestyrelsen, Helle Hansen, startede med at reklamere for mødet 31. maj om helhedsplanen – her skal beboerne stemme igen. Det skyldes at der skal søges lån på 350 millioner til udførelsen af helhedsplanen

Vinduespartier og udluftningssystem bør udskiftes

På sidste møde blev det besluttet, at der skulle udføres en analyse og undersøgelse af vinduespartierne. Denne undersøgelse er nu udført af Rambøll, og af den fremgår det, at der bør foretages udskiftning af vinduespartier og udluftningssystem i lejlighederne. Det er en meget bekostelig affære, og det kan tage 10-12 år, inden det hele er udskiftet.

Helle Hansen kunne fortælle, at afdelingen har fået afslag fra Rigspolitiket på at overvåge containergården. Afdelingsbestyrelsen vil anke og ansøge igen, fordi hun mener, at det er meget vigtigt med overvågningen.

Knallerter et stort problem

Der er stadig rigtigt mange knallerter, der kører hvor de ikke må i Gellerupparken. Desværre er den store sti, der fører til City Vest, kommunal, og derfor kan boligforeningen ikke gøre noget, selvom de gerne vil have sat nogle bomme op for at forhindre, at der bliver kørt så hurtigt på knallert. Den sætter dog bomme op på andre stier i området, som boligforeningen selv råder over.

Andre gode nyheder

De forskellige projekter i Gellerupparken klarer sig godt. Meyerpatruljen er blevet forlænget med to år og Vejledningscentret er blevet reddet med midler fra Integrationsministeriet.

Nye ordensregler

Som omtalt tidligere kom afdelingsbestyrelsen med et forslag om nye ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Dette blev vedtaget med et overbevisende flertal. Dog ikke uden diskussioner om omkostninger til nye døre. Nogle beboere vil gerne have nye hoveddøre, men de får at vide at en omfinering koster ca. 1200, mens en ny dør koster 2000-3000. Så det bliver ikke aktuelt for øjeblikket.

Det blev også gjort klart, at selvom man man har mange penge stående på sin vedligeholdelseskonto, må pengene ikke bruges til f.eks, et nyt køkken eller dørkarme.
Store diskussioner
Der er for nylig tegnet både op på p-pladserne udenfor blokkene, og man får nu en bøde hvis man holder udenfor båsen. En del beboere var oprørte over det, fordi der ikke er nok pladser at parkere deres biler på, og derfor frygter, at få bøder. Nogle kommer sent hjem om aftenen, og der er ikke plads til deres bil. Helle Hansen siger, at de vil undersøge om der kan findes en løsning på det.
To nye bestyrelsesmedlemmer
Til sidst skulle de trætte deltagere stemme om nye bestyrelsesmedlemmer. Der kom to nye ind i bestyrelsen,  men på nuværende tidspunkt er kun fornavnene kendte, Malik og Mohammed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.