"Vi skal nå frem til, at de unge siger ‘Nettobutikken, det er jo der min lillebror arbejder, der skal vi ikke lave ballade’. Når så alle virksomheder er med i det netværk, så findes der ingen ballade!"
Jens Winther, leder af Århus Kommunes HotSpot Erhverv, er godt klar over, at det lyder lidt for rosenrødt, men konceptet holder alligevel: når de unge kan få fritidsjobs på alle lokale virksomheder, så bliver der mere trygt i boligområdet. Og virksomhederne mister en fordom eller to samtidig.
Derfor tror han meget på det projekt i Bispehaven og Gellerup, som Socialministeriet har givet penge til, og som skal være med til at få flere unge i uddannelse og på arbejdsmarkedet. 1,4 mio. kr. af de samlede 11 mio. kr. anvendes  til dette formål.
Først Bispehaven og så Gellerup
Bispehaven er allerede i gang med projektet, og når det rinder ud i foråret 2013, går Gellerup i gang. Ikke helt som en kopi af Bispehavens, men alligevel meget det samme koncept.
"Ingen boligområder er ens, og det skal ikke laves på samme måde i Gellerup. Helhedsplanen skal naturligvis tænkes ind i et fritidsjob-projekt," siger Jens Winther.
I Bispehaven handler det om at få et godt netværk medllem unge på 15-25-årige og virksomheder i lokalområdet. Det er alt fra større virksomheder til de små, som måske ikke tilbyder fritidsjobs, men eksempelvis kan tilbyde lektiehjælp, sponsorere events eller noget andet.
Uddannelse et vigtigt led
Projektet skal også samle op på de unge, der ikke er kommet i gang med en uddannelse eller ikke trives i skolen. Derfor er uddannelse lige så vigtigt som fritidsjobs.
"Det giver mening for den unge, hvis han får at vide, at ‘nu skal du gå i skole i fire timer, og derefter arbejde fire timer.’"
Der er 20-25 virksomheder med lige nu, og Vinther regner med at få 50 virksomheder med i netværket. Hver sjette uge mødes virksomhederne med HotSpot Erhverv, det er med til at gøre virksomhederne åbne over for at tage de unge ind. 
"Det giver tryghed, at vi kender bedre til hinanden, og for virksomhederne handler det vel også om, at de skal finde fremtidens elever.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.