Ilham Mohamed, mor til en skolelev fra Toveshøj, har reageret på vores nyhed om, at byrådets afviser at overveje en ny skole i Gellerup.

Ilham hæftede sig ved Rabih Azad-Ahmad (R), som ”… havde forståelse for en ny skole i et område, som skal være attraktivt, men "det er ikke lige nu, vi skal tænke på den," sagde han. Han var derimod mere med på at skabe bedre betingelser for busbørnene.”

Ilham Mohamed:

”Når vi taler om bedre betingelser for områdets børn med en helhedsplan, vil det være fremragende at fokusere på, at Gellerup/Toveshøj skal have en fagligt stærk skole. Det er ærgerligt, at byrådets børn- og ungeudvalg siger, at der ikke skal være skole i området.”

Men der er da Tovshøjskolen, som er heldagsskole og derfor må beholde børn, der ikke har bestået sprogtesten?

”Den er svækket af dårlige rygter og er ikke så synlig i forældresamarbejdet. Nogle børn er også udfarende over for hinanden, og tonen kan være hård,” mener Ilham Mohamed.

Derfor sender mange forældre deres børn til en anden skole med bussen. Det er oftest de børn, der ikke har bestået sprogtesten og derfor ikke har frit skolevalg.
Forældre bliver ikke orienteret
Ilham Mohamed har kendskab til flere dårlige oplevelser med busordningen.

”Specielt går det ud over børns sociale relationer, og det påvirker barnets udvikling. De enormt vigtige kontakter i forældresamarbejde mellem hjem og skole fungerer ikke optimalt. Forældrene bliver hverken orienteret eller inddraget i episoder, som barnet har været involveret i i løbet af dagen, Modtagerskolerne mangler erfaring og grundlæggende viden om tosprogede børn og deres forældre,” siger hun.
Hun – som i øvrigt også er formand for Familienetværk i Toveshøj – mener, at der skal sættes noget andet ind end busning af børn til fjerntliggende skoler.

”Byrådet skal overveje, om man ikke skal give børnene et tilbud tættere på deres lokalområde. Det vil gøre det både nemmere at være børn, og der vil komme flere aktive forældre, end der er i dag på modtage skolerne."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.