Det var slået op som en stor begivenhed, der var tilbudt busser fra Toveshøj og sat sedler i opgangene, men der var mødt meget få op, da beboerne skulle medvirke i workshop om beboerhuse og grønne områder.
Globus1 var gjort klar til det store rykind af beboere, men kun ca. 30 mødte op. Af dem var de fleste personer, som arbejdede i området, mens et forbavsende lille antal deltagere faktisk bor i Gellerup og Toveshøj. 
Per Frølund fra Gellerupsekretariatet bød velkommen, hvorefter repræsentanter fra arkitektfirmaet Signal Arkitekterne tog over.
Der skulle laves gruppearbejde, og hver gruppe fik udleveret små kort med ting, som kunne foregå i Gellerup. Derefter skulle man placere dem på en stor plade, som forestillede Gellerup.
Der blev især rodet i det nye grønne område, hvor mange var enige om, at der skulle ligge idrætsfaciliteter og andre fysiske udfoldelser i området.
Forskellige scenarier skulle afprøves
Den næste opgave var at forestille sig ting, som folk udefra ville tage til Gellerup for at deltage i. Et scenarium var 45 kinesere, som skulle have tre-fire timer til at gå i Gellerup. Et andet eksempel var tre unge fyre i Århus Nord, som kedede sig en eftermiddag og gerne ville til Gellerup for en dag.
Der var også eksempler på kvinder, som skulle have formiddagen til at gå, og teenagepiger, som skulle have noget at lave om eftermiddagen. Der var der mange forslag, men de fleste gik på idræt samt begivenheder i Sundhedshuset.
Denne opgave fandt de forskellige grupper svær, fordi man skulle generalisere og ikke være mere specifik med hvilken type mennesker, der var tale om.  Alligevel lød arkitekterne, som gik rundt mellem grupperne, tilfredse med deltagernes engagement.
Sidste opgave var at sætte hjerter på de ting, som var mest vigtige at have med i byrummet. Her manglende mange klistermærker, fordi man ville have alle forslagene med.
Fantasifulde forslag
Per Frølund konkluderede, at han havde hørt mange spændende forslag til byrummet, blandt andet kanaler med sluseanlæg for både og roterende højhuse.
Mødet sluttede kl. 18 med en invitation til næste workshop, som foregår samme sted den 20 juni kl. 16- 18. Det er sidste chance for at få sin stemme hørt om, hvordan beboerhusene og de grønne områder skal se ud, så der kan klart opfordres til at møde op.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.