For mange lejligheder i Gellerup står tomme, og problemet er størst på Toveshøj, hvor 26 af de 624 lejligheder i øjeblikket er ledige. I Gellerupparken er det 16 lejligheder – fortrinsvis de store – der står tomme.
Gellerupparken og Toveshøj har kombineret udlejning, har byrådet besluttet, og det betyder, at ledige lejlighederne reserveres til folk i arbejde eller uddannelse. Men der er altså ikke nok i disse grupper, der vil flytte til Gellerup. Dog kan en lejlighed, der har stået tom i over seks måneder, udlejes til andre befolkningsgrupper.
Overvågning mod hærværk og indbrud
På Toveshøj har der i længere tid været problemer med hærværk og indbud, især i stuelejligheder, men den situation har videoovervågning ændret på. Folk tør igen bo i stuelejlighederne, melder afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen.
Indbyggertallet i Gellerup-Toveshøj er de seneste fire år er faldet med 718 personer. En stor del skyldes fraflytningen fra de 192 lejligheder i tre blokke på Bentesvej. Men selv om 70 procent af beboerne herfra valgte at blive boende i Gellerup, er der altså stadig tomme lejligheder.
I en rapport, som Rambøll har lavet for Brabrand Boligforening, peger nogle af de fraflyttede på "uro og kriminalitet i området" og "høj husleje" som de to primære årsager til, at de ikke længere gider bo i området, skriver Århus Stiftstidende.
De stærke flytter
Det er især beboere i arbejde, der er flyttet ud af området. Det har betydet, at andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet er steget fra 49,4 procent i 2012 til 54,8 procent i 2014.
Brabrand Boligforenings direktør Keld Laursen siger til avisen, at det derfor haster med at få ført helhedsplanen ud i livet, få skabt et mere trygt miljø og skabt et bedre renommé.
Det skal blandt andet ske med nye veje, beboerhuse, bypark og en række boligsociale aktiviteter i samarbejde med beboerne. 
Stor renovering på vej
Der skal også ske en kraftig renovering af lejlighederne og facaderne, og de skal bruge mindre energi. De høje udgifter til varme har bidraget til, at nogle ikke har haft råd til at bo i deres lejligheder.
Som omtalt forhandles der netop nu med Landsbyggefonden om den næste helhedsplan, som går ud på en renovering af alle boliger. Der skal også ændres på en række lejligheders størrelse, så de bedre passer til behovet for mellemstore lejligheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.