Som politikommissær Jens Espensen fra Lokalpolitiet Aarhus Vest for nylig har fortalt, så fungerer de mange initiativer og samarbejder i Gellerup rigtig godt. Samarbejdet mellem politi og lokalområdet har været medvirkende årsag til, at det er det fredeligste forår han kan mindes.

Elever og lærere på Tovshøjskolen er også glade for samarbejdet med Lokalpolitiet og særligt indsatsen ”Din Betjent”. Det er et tiltag, som skal øge politiets synlighed og gøre børnene mere trygge og oplyste om samfundets regler og love. Alle skoler i området – inklusiv privatskolerne – er med i samarbejdet.

Politiet integreret i undervisningen
Lokalpolitiet overvejer løbende, hvordan man kan gøre initiativet ”Din Betjent” endnu bedre. Og særligt give lærerne en bedre fornemmelse af hvordan politiet kan inddrages i undervisningen:

”Hvis man i samarbejde med lærerne kunne lave et emne-katalog for hver årgang, kunne vi bruges mere målrettet i undervisningen. På hvert alderstrin kunne vi komme og fortælle børnene om emner der er aktuelle i børnenes liv, og som berører politiets arbejde,” udtaler betjenten Gitte, som er den betjent, der oftest kommer på Tovshøjskolen.

Hun fortæller, at man gerne vil lave nogle fastere rammer for hvornår og hvordan politiet skal bruges i undervisningen:

”I 4. klasse kunne et tema være opførsel i trafikken, mens det for 8. klasserne måske er mere relevant at lære om regler og farer på internettet,” lyder det uddybende fra betjenten Gitte.

Politiet som rollemodeller
Politiet håber, at tiltag som ”Din Betjent” kan være med til at bringe politi og nærområde tættere sammen og højne beboernes oplevelse af tryghed og tillid til betjentene.
Det boligpolitiske blad Boligen har i foråret 2015 spurgt ind til boligorganisationernes oplevelse af politiets arbejde i Danmarks udsatte boligområder (se http://www.e-pages.dk/bl/294/  – side 20/21). Besvarelserne har været anonyme.

I analysen svarer næsten 97 procent, at de kender til initiativer fra politi og kommune, som skal forebygge utryghed i området. Og ca. 93 procent af boligorganisationerne føler sig inddraget i et samarbejde med politiet.

Til gengæld synes over 23 procent, at politiet generelt burde være mere ”til stede” i boligområdet. Samtidig svarer 43 procent ”nej” til, at betjentene i området fungerer som rollemodeller for børn og unge. Det fremgår tydeligt af boligorganisationernes kommentarer, at det er noget man gerne vil have mere fokus på.

Områder, der oplever betjente som rollemodeller, vil gerne have mere, og dem der ikke har betjente i en rollemodels-funktion, efterlyser initiativer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.