Det var lidt af en indrømmelse, som projektleder i Helhedsplanen Kim Skjelmose, Brabrand Boligforening, kom med på Samvirkets seneste kvartalsmøde:
"Det bliver et superår, men også et møgår, hvor vi støjer og driller alle de steder, vi kan komme til det!," sagde han, dog uden at have onde hensigter:
"Vi gør det for at gøre forholdene 10 gange så gode som tidligere!"
Skjelmose nævnte alle de steder, hvor helhedsplanen laver om og bygger nyt i år. Og det er ikke få. Her kommer en kort gennemgang:
Vejene

 • De fleste vejstrækninger bliver færdige i løbet af i år
 • Lottesvej Vest (fra Hejredalsvej til ‘Blixen’) bygges om. I første omgang får den knust beton som belægning – og når ungdomsby, boligforenings-domicil er færdig, færdiggøres vejen
 • Trille Lucassens Gade er stort set færdig hen til Blok 4. Når hullet er lavet og afsikret, færdiggøres vejen hen til Globus1
 • Gudrunsvej Syd – arbejdet foregår etapevis resten af året
 • Lenesvej (strækningen ved skolen) bliver farbar til maj
 • Janesvej – her fældes træer og laves forberedende arbejder, og der laves en midlertidig kørevej for bilister til Bazar Vest ad Lenesvej/Janesvej. Det er nødvendigt, fordi den nuværende adgangsvej til bazaren renoveres. Det hele ventes færdigt i løbet af i år
 • Stien parallelt med Karen Blixens Boulevard forsvinder.

Byparken

 • Arbejdet er startet i den sydlige ende. Krat er fjernet, så der kan etableres byggeplads, og store jordbunker er allerede flyttet.
 • Vandfaldet ‘Fossen’ bliver færdig til maj
 • Etapen op til Bentesvej færdiggøres i år, stort set. Der kommer kun til at mangle noget plantearbejde
 • Etapen nord for Bentesvej til og med Toveshøj forventer at gå i anlæg efter sommerferien
 • Byparkprojektet vil være færdigt ved udgangen af 2018.

Byggerier

 • Blok B4 Gudrunsvej: projektkonkurrence for de tre opgange 42, 44 og 46 er i gang, og valg af løsning bestemmes om ca. en måned. I øjeblikket miljøsaneres de lejligheder, der skal fjernes i forbindelse med "hullet", og anlægsarbejdet går i gang omkring sommerferien.
 • Ungdomsby og domicil til Brabrand Boligforening: Lokalplanarbejde i Aarhus Kommune foregår i øjeblikket.
 • Byggeriet af kommunens ‘teknikrådhus’ kører som forventet.
 • Iværksætterhus på hjørnet af ‘Blixen’ og Bentesvej er under opbygning – er færdigt i maj/juni

Renoveringer
Helle Hansen kunne supplere Kim Skjelmoses opremsning ved at nævne de kommende renoveringer af boligblokke. Udover den nævnte Blok4 gælder det pilotprojekterne, som skal bidrage med erfaringer til renoveringer af de øvrige blokke:

 • B7 (den høje blok tættest på biblioteket). Renovering starter i foråret 2018.
 • A17 (Edwin Rahrs Vej på Toveshøj, tættest på bazaren). Beboerne har netop fået at vide, hvad der skal ske med deres lejlighed – nogle af dem skal genhuses, mens der ombygges, andre kan blive boende.
 • Mange har spurgt efter en tidsplan for det samlede store renoveringsprojekt. Helle Hansen sagde, at tidsplanen ikke kan meldes ud endnu, men næste forår kommer første bud på en tidsplan for, hvornår netop din blok skal renoveres.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.