Igen i år tvangsfjernes et stort antal børn i Vestbyen fra deres lokale skole. Med det i sig selv udmærkede formål, at børnene skal blive bedre til dansk. Sprogscreening af tosprogede børnehavebørn inden skolestart har udpeget børn med for dårligt dansk til den lokale skole.
Det betyder, at skoler i Vestbyen mister en del af deres naturlige elevgrundlag. Det gør de dog ikke kun, fordi sprogscreening følges op med forbud mod at gå på den lokale skole. Nogle forældre fravælger selv den lokale skole. Måske for at undgå sprogscreenede elever, som alligevel ikke får lov til at gå på den lokale skole!?
Vestbyens skoler præsterer resultater
Skolerne i Vestbyen er gode skoler. Toushøjskolen når som heldagsskole lige så gode resultater med sprogindlæring som de skoler, elever sendes til med busser for at blive bedre sprogligt. Ellekærskolen har netop opnået status som den skole i Århus, der præsterer de bedste indlæringsresultater. Den ære tilkom ved foregående måling Hasle Skole, som stadig placerer sig flot i top 6.
Dermed kan man håbe på, at disse skoler ikke lider samme skæbne som den nedlagte Nordgårdskolen. Men man kan frygte dårlig omtale. En gruppe studerende på feltarbejde i Gellerup mente, at en skole ikke er i stand til at overleve så dårlig omtale, som blev Nordgårdskolen til del. I det lys er der grund til at glæde sig over, at Ellekærskolens flotte bedrift fandt vej til forsiden i en lokal avis.
Og der er vel i sparetider grænser for, hvor få elever en skole kan nøjes med? Når de som Vestbyskoler udsættes for både tvunget og frivilligt fravalg.
Skolegang for børn i Vestbyen
Selv om tvangsfjernelsen af børn fra deres lokale skole måske ikke fører til flere skolenedlæggelser i Vestbyen, er det ikke uden andre konsekvenser.
Børn kan blive udsat for at tilbringe et par timer i bus om dagen. Det er næppe det bedste grundlag for oplevelse af en god skoledag. De kommer sent og trætte hjem med begrænset energi til at deltage i lokalområdets fritidsliv.
Mange børn i Vestbyen lever under den europæiske fattigdomsgrænse. En del af disse børn skal begå sig som busbørn i skoler med et økonomisk velaflagt elevgrundlag. Er det den bedste vej til integration? Eller giver det flere oplevelser af bevidst eller ubevidst udstødelse?
Godt sprog (læs: Dansk) er vigtigt. Men er busser eneste vej til det? Og er prioritering af sprogligt niveau eneste hensyn, der tæller for en barndom og skolegang med sigte på en velintegreret fremtid og et velfungerende voksenliv?
Kan det ikke samlet set gøres bedre på de gode skoler i Vestbyen?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.