I vores serie om Rådmændenes syn på Helhedsplanen er vi nået til Børn og Unge Rådmanden Jacob Bundsgaard, der modtager os på sit store kontor med udsigten til den krokusklædte rådhuspark.
Jacob er glad for, at medvirke til at skabe lys over de nuancer, der er mellem de politiske partier i byrådet, samtidigt med at han pointerede, at det er et bredt flertal i byrådet, der står bag planen.
Den almene sektor giver mulighed for demokrati
Jacob Bundsgaard har ikke haft mulighed for at bo i den almene sektor, men gennem sit politiske arbejde kender han mange århusianske boligforeninger. Jacob boede i sin ungdom i flere andelsboligforeninger. Her har han oplevet, hvordan demokrati i boligområdet er en vigtig værdi, som boligforeningerne også tilbyder sine beboere.
Fjern ghettoerne både for rige og fattige
Gellerup/Toveshøj har gennem mange år været præget af beboere med store sociale, økonomiske og helbredsmæssige problemer. Det har medført, at området er blevet mindre attraktivt at bo i.
"Det er vigtigt, at der i alle boligområder er en balance mellem forskellige befolkningsgrupper, hvis vi skal undgå at sammenhængskraften i samfundet mistes," siger Jacob Bundsgaard.
“Derfor er det væsentligt at få rettet op på den ubalance, der er i området med en helhedsorienteret indsats.”
“På samme måde har Socialdemokratiet arbejdet på, at de nye boligområder på havnen kommer til at indeholde almene boliger, således at de ikke udvikler sig til en rigmandsghetto,” fortsætter Jacob Bundsgaard.
 Balance kan opnås ved blandet bebyggelse – og ved udflytning
“Der er ikke tilstrækkeligt mange ressursestærke beboere i området. Det kan forbedres, hvis der bliver forskellige boligformer og arkitekturer i området, men det kan betyde, man må rive nogle boliger ned,” siger Jacob Bundsgaard.
“Boliggarantien vil dog sikre, at ingen imod deres vilje skal flytte fra området.”
“Herudover vil vi arbejde for, at de familier, der ønsker at flytte til andre områder af byen, måske fordi deres børn går i skole der, får støtte til flytningen. Vi kan også gennem anvendelse af kommunens indstillingsret sikre, at de kan bo i almene boliger i andre områder i byen,” fortsætter Jacob Bundsgaard.
De almene boliger skal være attraktive også for de resursestærke
“Hvis man vil have ressourcestærke beboere til at flytte ind i den almene sektor, skal det være attraktivt for dem. Det kan betyde, at man skal kunne indrette større og bedre og mere energirigtige lejligheder, end der i dag er mulighed for på grund af rammebeløbet,” siger Jacob Bundsgaard . “De,der vil flytte ind i de mere attraktive lejligheder, må så betale den lidt højere pris.”
Ny skole i området?
Hvornår skal den multifunktionelle bydel have sin egen lokale skole? spørger Skræppebladet/Borgerportalen.
“Nordgårdskolen blev lukket af flere årsager. I Vestbyen var der en overkapacitet af skolepladser, skolen var fysisk nedslidt, men frem for alt de indlæringsresultater, der blev opnået, var ikke særligt gode.”, svarer Jacob Bundsgaard.
“Når balancen mellem befolkningsgrupperne i området er genoprettet vil det være naturligt at lave en ny skole. For tiden har vi stadig en vis overkapacitet af pladser i det vestlige Århus. Skulle det ændre sig, vil vi her vil vi her som alle andresteder i byen se på behovet for at skabe en ny skole.”
Bussing af læsesvage unge er en sucses
Hvordan er erfaringen med at flytte børn og unge ud til andre skoler i Århus, spørger Skræppebladet/Borgerportalen.
“Der har været mange læsesvage unge i Gellerupområdet. Derfor har Århus Kommune sikret, at de læsesvage elever bliver flyttet til andre skoler med flere dansksprogede elever. Vores tilfredshedsundersøgelse viser, at forældrene til de læsesvage børn er tilfredse med ordningen,” svarer Jacob Bundsgaard.
“Hvis vi kan sikre, at børn og unge med en tosproget baggrund lærer at mestre det danske sprog, giver vi dem muligheden for en god uddannelse. Det betyder, at de kan få et bedre liv – det er det væsentlige,” slutter Jacob Bundsgaard.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.