Det, at der bor mange indvandrere i Gellerup, tæller ikke negativt, når det gælder om at skabe positive forandringer gennem helhedsplaner. Glem etniciteten og drop ghettolister – det vigtigste er at forandre området til en integreret bydel med resten af byen. Sker det ordentligt, så vil beboernes situation blive bedre, og bydelen vil ikke længere være så udsat.
Det er det opsigtsvækkende resultat af en videnskabelig undersøgelse, som er foretaget af Danmarks Arkitektforening og Københavns Kommune. 
Undersøgelsen præsenterer beviser for det modsatte af, hvad borgerfløjen i byrådet vil med helhedsplanen: for V og K handler det om at ændre beboersammensætningen gennem radikale fysiske forandringer. Altså: en stor del af de nuværende beboere skal flytte ud, og ressoursestærke skal flytte ind. Senest har V og K sagt dette i forbindelse med moske-debatten: en moske i Gellerup vil ikke få beboersammensætningen til at ændre sig; og derfor går de imod en placering i Gellerup.
Positive resultater alle steder
Men studiet af 27 udsatte bydele i andre lande viser, at etniciteten ikke er afgørende. I 18 af disse bydele er der foretaget såkaldt ‘store strukturelle forandringer’ – gennem såvel større fysiske ændringer og boligsociale helhedsplaner. Samtlige 18 områder er ændret til at være socialt afbalanceret.
Der er målt klare positive effekter for arbejdsløsheden, uddannelsesniveauet, indkomstniveauet, kriminaliteten og andelen af beboere på overførselsindkomst, tryghed, tillid, samfundsengagement og øget tilfredshed med at bo i området.
Rapporten beskriver, at nogle af disse effekter skyldes, at området bliver attraktivt for tilflyttere. Men den nævner i samme åndedrag, at de samme effekter ses hos de oprindelige beboere. Man ser også, at området får et bedre image og ikke længere bliver udstillet som en ‘ghetto’.
Drop ghettolisten
I en kronik i Politiken skriver miljøborgmester Morten Kabell, Københavns Kommune, og Jane Sandberg, direktør i Dansk Artikektforening derfor denne opfordring til regeringen:
"Resultaterne bør få ministeren for By, Bolig og Landdistrikter til at droppe den udskældte ghettoliste."
Men rapporten viser også, at der skal tænkes i helheder, både fysisk og socialt. Altså netop som de to helhedsplaner for Gellerup gør. Og mere skal der til – eksempelvis for førskolebørn. De to forfattere skriver til sidst:
Tænk langsigtet
"Derfor skal investeringerne i gennemgribende fysiske forandringer gå hånd i hånd med sociale indsatser i form af bedre normeringer i børnehavner med mange børn af socialt udsatte forældre og gode uddannelsesmuligheder for unge på kanten af arbejdsmarkedet.
Og der skal tænkes langsigtet. Det kræver et nyt fokus på langsigtede investeringer fra både kommunen og ministeren for by, bolig og landdistrikter frem for at stirre sig blind på en ghettoliste med misvisende kriterier som etnicitet."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.