"Det er trist at se fattigdommen stige i området."
"Nej, det kan ikke konkluderes, at fattigdommen i Gellerup/Toveshøj er stigende".
En af sætningerne herover er forkert. Og vi kan allerede her afsløre, at det er sætning 2, som er forkert.  
De er nævnt af henholdsvis en borger og socialforvaltningen i gennemgangen af høringssvarene til helhedsplanen, hvor svarene har fået kommentarer fra de ansvarlige forvaltninger. Borgeren er bekymret over den stigende fattigdom og beder helhedsplanen sætte massivt ind med uddannelse og jobs.
Borgerportalen undersøger! Men først et faktum: Gellerup er det danske sogn med størst koncentration af fattige – her er hver femte person fattig. I Risskov er kun een af 50 personer fattig. 
Fattigdommen ER stigende
Men er fattigdommen stigende? Ja, det konstaterer en uvildig undersøgelse, som Århus Kommune selv har bestilt, og hvis endelige rapport er på trapperne. Bag undersøgelsen står to lektorer på socialrådgiveruddannelsen, Tove Rasmussen og Anders Bøggild Christensen. 
Borgerportalen omtalte undersøgelsen allerede i april – under overskriften "Flere fattige i Vestbyen". Her oplyser undersøgelsens forfattere, at fattigdommen i Vestbyen er stigende. Andelen af fattige i f.eks. Gellerup-området er steget til 23 procent, og at "rige" beboere har en tendens til at flytte væk fra området.
I samme artikel nævner de to lektorer en undersøgelse, som allerede er udgivet, og som Århus Kommune selv har siddet i følgegruppen for. Undersøgelsen hedder "Social polarisering i Århus Kommune", og om Brabrand hedder det (side 62):
"Det synes meget voldsomt og alvorligt, at fattigdommen i Brabrand er steget meget kraftigt i 10-årsperioden." (1996-2005, red.).
I konklusionen i samme undersøgelse står (side 5):
"Udviklingen i Århus Kommune er geografisk skæv. Især er andelen af fattige øget i gamle forstæder som Brabrand, Århus V, Århus N og i nogen udstrækning Viby. Andre gamle mere velstående forstæder som Åbyhøj, Risskov, Højbjerg og Egå bliver i stigende grad mere velstående"
I dag siger lektor Tove Rasmussen til gellerup.nu, at fattigdommen også siden 2005 er steget:
"Fattigdommen i Gellerup Sogn var i 1996 på 7,6 procent, og i 2007 var den steget til 23 procent. Fattigdommen er endda steget mest i de seneste år."
Trods dette skriver magistraten, at man ikke kan konstatere en stigende fattigdom! Det hedder således i magistratens skriftlige svar, at "det er som udgangspunkt ikke muligt at vurdere, om fattigdommen i Gellerup/Toveshøj er stigende, da der ikke foreligger en officiel fattigdomsgrænse." Dette skriver afdelingen ud fra andelen af voksne, der modtager kontanthjælp og førtidspension.
Grænser for fattigdom
Men i de to lektorers undersøgelse anvendes en international fattigdomsgrænse, som endda kaldes "forsigtig", og ifølge den grænse er fattigdommen altså stigende. Den siger, at man regnes for fattig, hvis man tjener mindre end halvdelen af den indkomst, der ligger midt i et samfunds indkomstniveau.
Tove Rasmussen siger om kommunens vurdering ud fra antallet af modtagere af kontanthjælp og førtidspension:
"Det er en måde at kaste uklarhed ind i definitionerne, for det er ikke en almindelig anerkendt måde at måle fattigdom på. Efter de anerkendte målemetoder, vi har anvendt, er fattigdommen steget stærkt." 
Læs kommunens svar her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.