I denne uge fik alle elever på Søndervangskolen udleveret en iPad. Skolen håber på, at den nye teknologi vil hjælpe eleverne længere op ad kommunens ranglister.
Karaktererne skal mindst være som gennemsnittet i Aarhus Kommune. Det er målsætningen bag Søndervangskolens beslutning om at leje iPads til alle skolens elever.
Initiativet er en del af kommunens langsigtede mål om, at 95 procent af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse i år 2015.
iPads står ikke alene
Karaktersnittet på Søndervangskolen ligger under det kommunale gennemsnit. Det er viceskoleleder Martin Bernhard ikke tilfreds med. Derfor overvejer man på skolen, hvad de kan gøre for at støtte eleverne yderligere.
”Det er egentlig en vision fra forrige skoleår, hvor vi tænkte: ‘Hvis vi skal løfte vores elever endnu mere og gøre, så de kan klare sig bagefter, så skal de have nogle teknologiske færdigheder’,” siger Martin Bernhard.
Men Martin Bernhard understreger, at et bedre karaktergennemsnit ikke nås med iPads alene. Pædagogikken bag undervisningen skal nytænkes, hvis eleverne skal blive dygtigere og gøres klar til det videre uddannelsesforløb.
”Den måde, vi driver skolegang på, har stor set været den samme de sidste 50 år. Vi arbejder med et begreb, der hedder ‘Flip The Classroom’. Det handler om, at i stedet for at læreren står oppe ved tavlen, skal eleverne gennemgå og præsentere stoffet for hinanden, forældre og så videre.”

Inspireret af engelsk skole

Sidste år tog repræsentanter for Søndervangskolen på en inspirationstur til en skole i Bolton i England, som blandt andet har brugt iPads i undervisningen og som på mange måder ligner Søndervangskolen.
På trods af umiddelbare udfordringer med mange tosprogede elever og et socioøkonomisk udfordret område er den engelske skole en af de skoler, der klarer sig bedst. De gode resultater vil Søndervangskolen også gerne opnå.
Tidligere initiativer, som eksempelvis en mentorordning, har allerede løftet både karaktergennemsnit og elevtrivslen. Skolen håber på, at iPads og den nye undervisningsform vil styrke udviklingen yderligere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.