Nu er der fuld fart på det forberedende arbejde med at udarbejde en helhedsplan for Søndervang skoledistrikt eller Viby Syd, som området også hedder. En overordnet programbestyrelse i Århus Kommune har udpeget syv indsatsområder:

 • Omdannelse af kvarterer og bebyggelser
  – omfatter fysiske ændringer i området
 • Styring af beboersammensætningen
  – anvendelse af forskellige regler for boliganvisning
 • Skole, uddannelse og daginstitutioner
  – indsatser rettet først og fremmest mod børn og unge samt uddannelse
 • Beskæftigelse
  – indsatser, der har som formål at få flere i arbejde
 • Tryghed og naboskab
  – kriminalpræventive indsatser samt fritids- kultur- og idrætstilbud
 • Organisation
  – organisering af indsatsen og samarbejdet mellem kommunen og beboerne
 • Kommunikation
  – boligområdernes pressedækning og image

Søndervangs-gruppen arbejder
En arbejdsgruppe kaldet ”Søndervangs-gruppen” med deltagelse af boligforeningerne og de forskellige forvaltningsgrene i kommunen er nu i gang med arbejdet.
Fra Viby Andelsboligforening deltager tidligere forretningsfører Ole Maltesen, og fra Boligforeningen Århus Omegn deltager direktør Leif Jensen.
Den første opgave for Søndervangs-gruppen bliver at analysere de nuværende aktiviteter i området, for at kunne pege på de indsatsområder, hvor der skal ydes en ekstra eller ny indsats. Gruppen venter at kunne slutte arbejdet først i september.
Der planlægges borgermøde
Søndervang-gruppen planlægger også et borgermøde 18. juni for alle områdets beboere.

Vi har spurgt Leif Jensen fra Boligforeningen Århus Omegn, hvorfor det er vigtigt, at beboerne bliver inddraget i processen.

”Det er meget vigtigt, at beboerne i Rosenhøj deltager i det planlagte borgermøde om helhedsplanen for Søndervang Skoledistrikt.
Helhedsplanen for Søndervang er den overordnede plan, der sammentænker alle aktiviteter i området og skal sørge for at indsatsen fra Århus kommune, boligforeningerne og andre er Koordineret. Rosenhøj bliver derfor en del af denne plan.

Og på spørgsmålet om, hvilke nye initiativer der efter hans vurdering er behov for, svarer Leif Jensen:

”Nu er det vigtigt at vi stiller krav til kommunen om, hvad vi mener kommunen skal bidrage med for at gøre hele området til et attraktivt område. Eksempelvis tiltag i skolen og sociale tiltag. Men også og måske især hvilke fysiske forandringer bør der ske i hele området. Skal der ses på adkomstveje til området o.s.v. Det synes jeg er spændende.
Vi skal gøre Søndervangs Skoledistrikt til et spændende område, så familier i andre dele af kommunen og uden for kommunen får lyst til at bo her, og meget gerne i Rosenhøj”.
Fire temaer for en workshop
Borgermødet indledes med en introduktion til processen med helhedsplanen, derefter bliver der to runder med workshops inden for fire emner. På denne måde får alle deltagerne mulighed for at komme med idéer og forslag inden for to af de fire temaer. Til sidst samles der op på resultaterne fra de fire workshops, og hver deltager får fem minutter til at skrive sit vigtigste forslag på en seddel.
De fire temaer i workshoppene bliver:

 • De fysiske rammer for området som helhed
 • Skole, uddannelse og beskæftigelse
 • Fritid, idrætsfaciliteter og sundhed
 • Tryghed, naboskab og image

Mødet bliver afholdt i Søndervangskolens aula onsdag den 18. juni kl. 19.00-22.00.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.