I sidste ordinære runde af elektroniske vælgermøder på Aarhusvest.dk er uddannelse og arbejde sat på dagsordenen.
Jobcentre er nu blevet kommunale, og jobformidling dermed tilsyneladende en ren kommunal opgave.
Ekstraordinær jobformilding
Men erfaringer fra Århus Vest tyder på, at der skal mere end traditionelle jobcentre til at løse opgaven med at skaffe alle i arbejde. Praksis tyder da også på, at kommunen erkender det. I hvert fald driver det kommunale Jobcenter Århus en jobbutik i Bazar Vest. Et erklæret formål med jobbutikken er at komme tættere på de ledige og at yde en ekstra indsat så fleksibelt og enkelt for brugerne som muligt (se artiklen ’Jobbutik i Bazaren: "En ekstra service i Århus Vest"’).
Et spørgsmål til politikerpanelet er, om de ser et behov for ’jobbutikker’ andre steder end i Gellerupområdet, f.eks i Hasle (Bispehaven) og Herredsvang.
Jobformidling gennem projekter
Men der er andre end kommunale aktiviteter for uddannelse og arbejde i Vestbyen.
Kommunen er blot en af bidragyderne til ’Vejledningscentret for Uddannelse og Arbejde’ i Gellerupparken. Den aktivitet har modtaget en lokal integrationspris og senest en vejlederpris på 25.000. kr. overrakt af Undervisningsminister Bertel Haarder (se artiklen ’Vejledere i Gellerup fik Vejlederprisen’).
Shaqo arbejder for projektmidler skaffet af firmaet Akantus. Shaqo forbereder ledige til arbejdsmarkedet og arbejdspladser. Hjælpen med at få et job indebærer, at Shaqo går med til jobsamtaler. Og Shaqo følger med ½ år, efter at en arbejdssøgende er kommet i job (se artiklen ’Somalisk kvinde leder projekt for integration og jobformidling’).
Shaqo Junior henvender sig til unge og hjælper også med uddannelse. Shaqo Junior samarbejder ikke alene med den unge selv, men også med forældre og den unges øvrige familie, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det økonomiske grundlag er projektmidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø (se artiklen ’Shaqo Junior hjælper unge i uddannelse’).
Flere andre arbejder i Vestbyen med uddannelse og arbejdsliv. Det gælder det delvist kommunalt finansierede ’Livsværksstederne’ i City Vest, som er "et værested med fred til at komme videre" og herunder finde sine egne ben i forhold til arbejdsmarkedet (se artiklen ’Livsværkstederne – en aktiv medspiller for det gode liv i Gellerup’). Også det kommunale fritidstilbud ’Klub2teket’ i Herredsvang har fokus på beskæftigelse for unge (se artiklen ’Klub2teket og Legepladsen – en fusion, der skaber nye visioner’). ’Outsiders2insiders’ og andre projekter i Bispehaven finansieres af tidsbegrænsede boligsociale projektmidler (se artiklerne ’Boligsocial projektmager i Bispehaven’ og ’Vestbyen svigtes trods projekter’).
Spørgsmål til politikerne: Vil du i byrådet styrke indsats for uddannelse og arbejde på grundlag af erfaringer fra Vestbyen?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.