Så kom jobopslaget til boligsocial leder

Så kom jobopslaget til boligsocial leder

Så er det ventede jobopslag med stillingen som ny boligsocial leder i Brabrand Boligforening offentliggjort. Den hidtidige leder, Kristian B. Lauritsen, forlod sin stilling med udgangen af august.  Hvis du har ambitionenen at stå i spidsen for den næste...

René Skau Bjørnsson tager khat op i Folketinget

René Skau Bjørnsson tager khat op i Folketinget

"Beboerne skal ikke betale for gennemførelse af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Staten må kompensere for de huslejetab, der kan blive." Det understreger René Skau Bjørnsson, der blev genvalgt til Folketinget. Der vil han arbejde for at få statspenge ind...

Vestbyen som byområde med mere erhverv

Vestbyen som byområde med mere erhverv

Det hører  til sjældenhederne, at en almen boligorganisation er medlem af en Erhvervsforening. Men sådan er det i Brabrand Erhvervsforening, der har Brabrand Boligforening som medlem. Boligforeningens direktør Torben Overgaard er tilmed næstformand i...

Skolens personale flytter med

Skolens personale flytter med

Endnu ved Børn og Unge-forvaltningen ikke, hvor de enkelte lærere og pædagoger på Nordgårdskolen og Frydenlundskolen skal flytte hen. Men sikkert er det, at de ikke fyres. "For der er jo stadig det samme antal børn, der skal undervises og have et fritidstilbud....

Børn fra Århus Vest med til at bekæmpe mobning

Børn fra Århus Vest med til at bekæmpe mobning

Adskillige børn fra Århus Vest er kommet i søgelyset på en måde, der har vakt opmærksomhed på højeste sted. ”Fri for mobning” er et større projekt, som har kronprinsesse Marys særlige interesse. Derfor har hun netop besøgt Skjoldhøjskolen og en integreret institution...

Væddemål: Brabrand får privatskole

Væddemål: Brabrand får privatskole

Skolerne i vestbyen har fået en stor opgave, efter, at Århus byråd vedtog at lukke Nordgårdskolen. Skolens elever bliver primært fordelt på: Tovshøjskolen, Ellekærskolen og Sødalskolen, som derved fastholdes på deres i forvejen høje 3. lands sprogprocenter:  95%,...

Videoovervågning ved ungdomsboliger

Videoovervågning ved ungdomsboliger

"Det koster at sikre mod tyveri, men det handler om folks tryghed," påpeger Allan Søstrøm med eftertryk. Allan Søstrøm er forretningsfører i Boligselskabet Præstehaven, der har administration og drift af de nye ungdomsboliger på Ryhavevej og Rytoften. Videoovervågning...

Hjælp til foreninger i Vestbyen

Hjælp til foreninger i Vestbyen

"Der er stor forståelse i byrådet for, at der skal ske noget i Vestbyen," udtalte rådmand Flemming Knudsen på et møde for foreninger i Vestbyen tirsdag den 27. november i Globus1. Udtalelsen faldt som svar på spørgsmål om prioritering af kommunens fritids- og...

Prisvinder: Integration med success i Vestbyen

Prisvinder: Integration med success i Vestbyen

"Start lige så stille," lyder Michael Jørgensens enkle råd om integration: "Tag en ind og gør dine erfaringer." Han ved, hvad han taler om. Han modtog sammen med sin far Helge Jørgensen den fornemme netværkspris for social ansvarlighed i deres virksomhed. Med til...

Anderledes hal med anderledes redskaber

Anderledes hal med anderledes redskaber

Globus1 er ikke for ingenting en multihal. Foreninger og klubber kan bruge hallen til alskens fysiske udfoldelser, og 8. december er disse foreningers instruktører eller andre interesserde inviteret til at prøve nogle anderledes redskaber. Blandt andet Danmarks eneste...

Ahmed Jibril: khat-misbruget er kraftigt overdrevet

Ahmed Jibril: khat-misbruget er kraftigt overdrevet

Formand for Århus Kommunes Integrationsråd, Ahmed Jibril, er klar over at der findes et khat-misbrug i vestbyen. Men han mener også, at der er sket en kraftig overdrivelse, som er med til at give et negativt billede af somaliere. Her tænker han især på bazarchef,...

Efter skolelukning: sådan fordeles eleverne

Efter skolelukning: sådan fordeles eleverne

Slaget om Nordgårdskolen er slut efter byrådets beslutning. 28 af 31 stemte for at nedlægge såvel Nordgårdskolen som Frydenlundskolen - kun SF og Enhedslisten var imod. Det er første gang i over 30 år, at kommunen nedlægger en skole. Naboskolerne skal overtage de...

Kvindehuset i Århus har fået sin første leder

Kvindehuset i Århus har fået sin første leder

”Det er et drømmejob,” siger Ann Katrin om sit nye lederjob. "I forbindelse med Vestbysamlingen 10. november var der et stort engagement. Det var skønt at møde styregruppen, og deres begejstring var smittende. Her var kvinder med noget på hjertet, og ideen med et...

600 elever i 9. klasse fejrer demokrati i Globus1

600 elever i 9. klasse fejrer demokrati i Globus1

500-600 århusianske skoleelever i 9. klasse vil torsdag den 6. december bemægtige sig hele Globus1. De deltager i øjeblikket i undervisningsforløbet "Kom nu MEDborger", og den dag slutter forløbet med en kæmpefest. Siden 1. november  har eleverne været med i...

Helhedsplanen i byrådet

Helhedsplanen i byrådet

Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj var på byrådets dagsorden onsdag den 21. november. I  øvrigt samme dag, hvor et flertal i byrådet besluttede at nedlægge Nordgårdsskolen. Byrådsmøder er offentlige, og interesserede beboere i Vestbyen kan overvære...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.